#Honda #CB1000R
✅ Cặp mâm #Kineo Black/Gold cực chuẩn.
✅ Cặp đĩa thắng trước #Braketech Axis Iron 320mm.
✅ USD #Ohlins FGRT Black Edition kèm bộ chảng ba nhôm CNC.
✅ Cặp heo dầu #Brembo Billet Black logo đỏ.
✅ Heo dầu sau Bfembo Billet Black kèm pad nhôm CNC.
✅ Trọn bộ dây dầu #Hel U.K bấm đầu #Earls Black/Red phong cách zin.
✅ Ghi đông #Driven SBK Carbon/Nhôm Nén, kèm gù nâng #Rizoma.
✅ Cùm thắng Brembo #Corsacota 19.
✅ Cùm côn #Kohken V1.
✅ Trọn bộ trợ lực Ohlins 68mm kèm pad nhôm CNC.
✅ Bình dầu sau Rizoma Black.
✅ Xên #EK 3Dz 525 siêu cứng.
✅ Ống dẫn dầu #Tygon Racing USA.