Honda Vario đồ chơi bít chịt lên từ shop
✅ USD #Ohlins #Ducati #PanigaleV4 cắt và làm chảng ba CNC chuẩn ✌️✌️✌️
✅ Mâm đồ chơi phủ #Carbon tổ ong, kèm dè trước, dè sau, bô air phủ Carbon.
✅ Heo dầu trước #Brembo Nickel #GP4RX 100mm.
✅ Đĩa trước Brembo HPK 290mm tán zin nhuộm đỏ, lòng CNC chuẩn cho mâm đồ chơi.
✅ Heo dầu sau Brembo Nickel 2 piston kèm bộ pad nhôm, lòng đĩa #Braketech Axis MX bên lốc nồi.
✅ Trọn bộ dây dầu #Hel U.K bấm đầu #Earls.
✅ Cùm thắng Brembo trái phải RCS kèm combo bình khói nắp CNC, pad titanium, ống dẫn #Tygon Racing USA.
✅ Cặp tay thay thế full Carbon.
✅ Bao tay Spider kèm gù Carbon.
✅ Cùm ga #DOMINO XM2 kèm combo dây ga ống ga nhôm.
✅ Cùm công tắc trái/phải Domino chính hãng Italia.
✅ Lọc gió KN, Map và Dyno chuẩn cho bô 4Road.
✅ Ốc #Titanium Grade 5 chi chít cho đồng bộ dàn đồ chơi.
 

        
  </div><!--.content-->
</div><!--.box_container-->
       
      <div class=