• Bình dầu AEM Italia
  • Liên hệ  
  • Bình dầu #AEM Italia mẫu mới đã cập bến Taboo Shop
    ✅ Bình nắp nhôm, thân bằng Titanium.
    ✅ Thiết kế mới, xử lý triệt để hiện tượng rỉ dầu trên nắp bình.
    ✅ Đặc biệt có mẫu tích hợp trực tiếp vào cùm thắng zin hay Brembo RCS, chống bị hack bình dầu rất hiệu quả.
Linh kiện xe