Shop Taboo

Ốc gió Titanium Grade 5

Mã sản phẩm:

Xuất xứ: Taiwan
Giá: Liên Hệ

Đã xem: 2538

Ốc gió #Titanium Grade loại 8li và 10li đã có hàng trở lại.

Gắn được hầu hết ốc gió các loại heo dầu, cùm thắng, côn dầu Nissin và Brembo. 

#TabooShop 09.39.021040 Boo / 09.38.922982 Mai.

 Sản phẩm khác